8 thg 12, 2010

Seri ảnh lộ hàng của sao

Những bức ảnh được các paparazzi nhanh tay chụp lại những khoảnh khắc lộ hàng hiếm thấy cũng như “thường thấy” của các sao nổi tiếng..
0 Seri ảnh lộ hàng của sao1 Seri ảnh lộ hàng của sao2 Seri ảnh lộ hàng của sao3 Seri ảnh lộ hàng của sao4 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x788px.
5 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1139px.
6 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x795px.
7 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x743px.
8 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1774px.
9 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x710px.
10 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1067px.
11 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1352px.
12 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x910px.
13 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1018px.
14 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x922px.
15 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x981px.
16 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x914px.
17 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x995px.
18 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1533px.
19 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1344px.
20 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1075px.
21 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1327px.
22 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x422px.
23 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1018px.
24 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x850px.
25 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x969px.
26 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1277px.
27 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1033px.
28 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1050px.
29 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x913px.
30 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1127px.
31 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x968px.
32 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x889px.
33 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1238px.
34 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x955px.
35 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1149px.
36 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1322px.
37 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1020px.
38 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x904px.
39 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x968px.
40 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1028px.
41 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x838px.
42 Seri ảnh lộ hàng của sao

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x1120px.
43 Seri ảnh lộ hàng của sao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét